בחירת רישיון
התחברות

האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

במקרים הבאים: רכב הנוסע בנתיב לתחבורה ציבורית עקיפת רכב הפונה שמאלה נסיעה בגודש תנועה והנתיב הימני מהיר מהנתיב השמאלי