מאגר שאלות תאוריה

האם אוטובוס המורשה להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות על המדרכה בתחום תמרור המתיר חנייה על המדרכה?

  • כן.
  • רשאי, בתנאי שבאוטובוס יש נוסעים.
  • לא.
  • רשאי, בתנאי שבאוטובוס אין נוסעים.

הסבר: לא. אוטובוס לא רשאי להחנות על המדרכה ולו בגלל משקלו שיכול לגרום נזק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה