בחירת רישיון
התחברות

האם אוטובוס המורשה להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות על המדרכה בתחום תמרור המתיר חנייה על המדרכה?

לא. אוטובוס לא רשאי להחנות על המדרכה ולו בגלל משקלו שיכול לגרום נזק.