בחירת רישיון
התחברות

מהו הגובה המרבי של מטען שהוא יחידה אחת, שמותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-15,000 ק"ג (ללא היתר מקצין משטרה)?

עד הגובה הנ"ל לפי דרישת רשות הרישוי.