בחירת רישיון
התחברות

מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

הרכב צריך להיות יציב כאשר אנחנו נגביה אותו לכל צורך.