מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

  • בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
  • לפני מעגל תנועה.
  • בהתקרבות לצומת.
  • בפניות ימינה שבהן יש רק נתיב אחד בכיוון הנסיעה שלנו.

הסבר: כשרוצים לפנות שמאלה מכביש דו סטרי, ממרכז הכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה