בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

כשרוצים לפנות שמאלה מכביש דו סטרי, ממרכז הכביש.