בחירת רישיון
התחברות

מהי תדירות בדיקת הבלמים הנדרשת ברכב ציבורי על פי החוק?

לפי דרישת רשות הרישוי.