מאגר שאלות תאוריה

מהי תדירות בדיקת הבלמים הנדרשת ברכב ציבורי על פי החוק?

  • לפחות פעם אחת בכל 12 חודשים ובמוסך מורשה.
  • לפחות פעם אחת בקיץ ובמוסך מורשה.
  • לפחות פעם אחת בחורף ובמוסך מורשה.
  • לפחות פעם אחת בשישה חודשים ובמוסך מורשה.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה