בחירת רישיון
התחברות

איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?

מדו סטרי , מימין אך במקרה זה בו יש שני נתיבים בכביש הדו סטרי ככל האפשר למרכז הכביש, לצידו השמאלי של הכביש החד סטרי.

practiceimage