מאגר שאלות תאוריה

איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?

  • מנתיב 1 לנתיב 5.
  • מנתיב 2 לנתיב 5.
  • מנתיב 2 לכל נתיב 5, 6 או 7.
  • מנתיב 1 או נתיב 2 לכל נתיב 5, 6 או 7.

הסבר: מדו סטרי , מימין אך במקרה זה בו יש שני נתיבים בכביש הדו סטרי ככל האפשר למרכז הכביש, לצידו השמאלי של הכביש החד סטרי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה