מאגר שאלות תאוריה

האם הנהיגה באופנוע שבו פורק העמם (משתיק קול) מצינור הפליטה מותרת?

  • מותרת.
  • מותרת – רק בדרך מהירה.
  • מותרת – רק בדרך שאינה עירונית.
  • אסורה.

הסבר: אסור, האופנוע ירעש בלי משתיק קול וזה יגרום להפרעה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה