בחירת רישיון
התחברות

האם הנהיגה באופנוע שבו פורק העמם (משתיק קול) מצינור הפליטה מותרת?

אסור, האופנוע ירעש בלי משתיק קול וזה יגרום להפרעה.