מאגר שאלות תאוריה

בגרור או בנתמך יש להתקין על הדופן האחורית טבלאות מחזירות אור למטרות בטיחות. לפיכך, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

  • ברכב שרוחבו יותר מ-200 ס"מ חובה להתקין שלוש טבלאות אדומות/צהובות.
  • התקנת טבלאות תיעשה רק על פי דרישה של משרד הרישוי ובהתאם להנחיות הבוחן הראשי.
  • יש להתקין טבלה אחת בגודל 30 ס״מ X 60 ס״מ במרכזה של הדופן האחורית.
  • ברכב שרוחבו יותר מ-150 ס"מ חובה להתקין שתי טבלאות: המסגרת בצבע אדום והשאר בצבע צהוב.

הסבר: לפי הוראת הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה