בחירת רישיון
התחברות

תפקידו של הסגר הדיפרנציאלי בטרקטור הוא:

הדיפרנציאל גורם לגלגלים להסתובב בו זמנית וניתוקו יכול לסייע לטרקטור להחלצות משקיע.