מאגר שאלות תאוריה

אחת הדרישות באשר לציוד החייב להיות ברכב שאושר להסעת תלמידים היא:

  • התקנת פנסים מהבהבים, שיופעלו בכל עצירה של הרכב.
  • התקנת פנסים מהבהבים, שיופעלו בכל מקרה שבו יופעלו פנסי המצוקה.
  • התקנת פנסים מהבהבים, החייבים להבהב בכל עת הסעת התלמידים.
  • התקנת פנסים מהבהבים מיוחדים מלפנים ומאחור, שיופעלו בעת פתיחת הדלתות.

הסבר: על מנת שנהגים אחרים יראו אותם ויזהרו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה