בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב רשאי לשמש להסעת תלמידים?

רכב מורשה.