מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב רשאי לשמש להסעת תלמידים?

  • כל רכב ציבורי או כל רכב פרטי.
  • כל רכב פרטי או מסחרי שיש בו לפחות שמונה מושבים.
  • רק רכב שהוגדר כאוטובוס ציבורי.
  • רכב שאושר לכך על ידי רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

הסבר: רכב מורשה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה