בחירת רישיון
התחברות

שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:

השול אינו מיועד לנסיעה. יוצא מהכלל רכב איטי שמעכב תנועה