בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

טרקטור הוא כלי עבודה ורשות הרישוי יכולה לתת היתר להסעת נוסעים