מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

  • מותר ללא תנאים.
  • כאשר יש לכך היתר מאת רשות הרישוי.
  • מותר בטרקטור משא חקלאי בלבד.
  • מותר, בתנאי שהנוהג בן 21 שנים ויותר.

הסבר: טרקטור הוא כלי עבודה ורשות הרישוי יכולה לתת היתר להסעת נוסעים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה