מאגר שאלות תאוריה

הגדר "עמעום אורות":

  • כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
  • שינוי גובה אלומת אורות החנייה.
  • כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל.
  • כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה.

הסבר: עמעום אורות מיועד למנוע סינוור מהנהג שלפנינו או רכב הבא ממול

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה