מאגר שאלות תאוריה

ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית:

  • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב.
  • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב בנסיעה קדימה בלבד.
  • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר לפני הרכב.
  • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מסביב הרכב.

הסבר: מצלמה אחורית מצלמת את החלק הנסתר מאחורי הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה