בחירת רישיון
התחברות

ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית:

מצלמה אחורית מצלמת את החלק הנסתר מאחורי הרכב.