מאגר שאלות תאוריה

מהו "זמן הלילה"?

  • פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
  • פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד.
  • פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת.
  • פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב.

הסבר: זמן לילה נקבע כאשר הראות מתדרדרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה