מאגר שאלות תאוריה

מהי תדירות החיטוי של אוטובוס בקו שירות?

  • לפחות אחת לשנה.
  • אחת לשנתיים אחרי הרישוי השנתי.
  • אחת לשנתיים סמוך למועד הרישוי השנתי
  • אחת לשנתיים בכל מועד הנוח לבעל האוטובוס.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה