בחירת רישיון
התחברות

מהי תדירות החיטוי של אוטובוס בקו שירות?

לפי קביעת רשות הרישוי