מאגר שאלות תאוריה

מתי צריך אישור של קצין משטרה כדי להוביל מטען גבוה?

  • ברכב שמשקלו טונה וחצי וגובה מטענו יותר משני מטרים וחצי.
  • ברכב מסחרי שמשקלו יותר מ-4,000 ק"ג.
  • ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 15,000 ק"ג וגובה מטענו מעל הקרקע יותר מארבעה מטרים.
  • ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג וגובה מטענו מעל לקרקע יותר מ-4.80 מטרים.

הסבר: קצין משטרה צריך לתת אישור על הסעת מטען חורג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה