בחירת רישיון
התחברות

מתי צריך אישור של קצין משטרה כדי להוביל מטען גבוה?

קצין משטרה צריך לתת אישור על הסעת מטען חורג.