בחירת רישיון
התחברות

בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

מהירות מקסימלית כרשום בתמרור.

practiceimage