בחירת רישיון
התחברות

מתי אסור לתדלק באוטובוס?

כשיש נוסעים באוטובוס אדי הדלק יכולים להידלק.