מאגר שאלות תאוריה

מתי אסור לתדלק באוטובוס?

  • בתחנות שמתדלקים בהן גם דלק מסוג בנזין.
  • כשיש בו נוסעים.
  • בתחנות דלק פרטיות.
  • כשהאוטובוס פועל בקו שירות.

הסבר: כשיש נוסעים באוטובוס אדי הדלק יכולים להידלק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה