בחירת רישיון
התחברות

מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

יש לידע על כוונתינו לפנות ועוברי הדרך צריכים להערך לכך