מאגר שאלות תאוריה

מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

  • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
  • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
  • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
  • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.

הסבר: יש לידע על כוונתינו לפנות ועוברי הדרך צריכים להערך לכך

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה