בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

התקרבות לפיסגה, יש צורך להאט בגלל שדה הראיה מוגבל.

practiceimage