מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

  • האט, סע בהילוך נמוך והקפד על חום מנוע תקין.
  • האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
  • סע בהילוך נמוך – עלייה תלולה לפניך.
  • סע בהילוך גבוה, למניעת התחממות המנוע.

הסבר: התקרבות לפיסגה, יש צורך להאט בגלל שדה הראיה מוגבל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה