מאגר שאלות תאוריה

כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?

  • תפעיל את מנופי ההפעלה לכל הכיוונים כאשר המנוע דומם.
  • תפתח את ברזי הניקוז לכמה שניות. זהו תפקידם.
  • תחבר את מעבר פריקת הלחץ בין קו ההספקה לקו החזרה.
  • תמתין דקות אחדות במנוע דומם ורק אז תנתק את הצנרת.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה