בחירת רישיון
התחברות

איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן החלקה ובסכנת התהפכות?

יש ברכב מערכת המייצבת את הרכב.