בחירת רישיון
התחברות

איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

לפני מסילת ברזל יש חובה להאט תמיד

practiceimage