בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי התמרור?

תמרור אזהרה,עקומה ימינה, יש להיכנס לעקומה בזהירות ובסוף העקומה כאשר שדהראיה גדול, אפשר להאיץ.

practiceimage