מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
  • צפור לפני הכניסה לעקומה.
  • היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט.
  • סע כרגיל. אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה ולמהירות היציאה ממנה.

הסבר: תמרור אזהרה,עקומה ימינה, יש להיכנס לעקומה בזהירות ובסוף העקומה כאשר שדהראיה גדול, אפשר להאיץ.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה