בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

אסור לנסוע על המדרכה.