מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

  • לא. אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול.
  • כן. מותר לעקוף את המכשול דרך המדרכה, אם הדבר פשוט יותר.
  • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך ראשון.
  • כן. מותר לעלות ולנסוע על המדרכה, אבל רק לאופנועים.

הסבר: אסור לנסוע על המדרכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה