בחירת רישיון
התחברות

למי מיועדים שני המושבים הקדמיים משני צדי המעבר באוטובוס בקו שירות בין-עירוני?

בדרך שאינה עירונית יש לפנות את שני המקומות הקדמיים באוטובוס לאנשי ביטחון בתפקיד.