מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

  • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות.
  • האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
  • התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. זכות הקדימה היא שלך.
  • תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר – על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה היא שלו.

הסבר: צריך להאט ולוודא שהרכב היוצא מדרך עפר נותן זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה