בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

צריך להאט ולוודא שהרכב היוצא מדרך עפר נותן זכות קדימה.

practiceimage