בחירת רישיון
התחברות

מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

לפי החץ על הנתיב.

practiceimage