בחירת רישיון
התחברות

מה אסור לך לעשות אם נעלת את הדיפרנציאל בטרקטור?

נעילת דיפרנציאל עשויה לגרום להתהפכות.