מאגר שאלות תאוריה

מה אסור לך לעשות אם נעלת את הדיפרנציאל בטרקטור?

  • לחבר את הבלם הימני לבלם השמאלי.
  • להחליף הילוכים בשעת הנסיעה.
  • להפנות את ההגה ואת הגלגלים לצדדים.
  • להפעיל את מעביר הכוח (PTO).

הסבר: נעילת דיפרנציאל עשויה לגרום להתהפכות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה