בחירת רישיון
התחברות

היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

אסור להחנות רכב המונע בגז בחניון סגור.