מאגר שאלות תאוריה

כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?

  • יאט ויאפשר לרכב היוצא מהחנייה להשתלב בתנועה.
  • יצפור בחזקה וימשיך בנתיב הימני, כי נהג הרכב היוצא מהחנייה הוא העבריין.
  • יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור לנתיב השמאלי.
  • יצפור וימשיך בנסיעה ללא שינוי מיקום ומהירות.

הסבר: יש לאפשר לרכב היוצא מחניה להשלים את יציאתו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה