בחירת רישיון
התחברות

כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?

יש לאפשר לרכב היוצא מחניה להשלים את יציאתו.

practiceimage