מאגר שאלות תאוריה

מהו "שטח מת"?

  • השטח מסביב לרכב הנראה לנהג רק במראות.
  • שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
  • המרחק שחייב הנוהג ברכב לשמור מרכב אחר בנסיעה לאחור.
  • השטח מסביב לרכב שאינו סלול.

הסבר: השטח מסביב לרכב שהמראה לא מחסה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה