מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לחבר את התומך לנתמך?

  • בדחיפת הנתמך קדימה עד לתומך.
  • בנסיעה לאחור וכשהתומך בזווית אלכסונית או בכל זווית נוחה אחרת.
  • בנסיעה לאחור ובזווית שלא תעלה על 15 מעלות.
  • נהג התומך ייסע לאחור כשהתומך והנתמך בקו ישר.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה