בחירת רישיון
התחברות

דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב עבודה הגורר גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג היא:

לפי דרישת רשות הרישוי