מאגר שאלות תאוריה

התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

  • עבור את התמרור מימינו. רק לנוהג ברכב ציבורי מותר לעבור משמאל לתמרור.
  • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה.
  • מותר לך לעבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני או השמאלי.
  • עבור את התמרור רק משמאלו.

הסבר: אפשר לעבור את המכשול גם מימינו וגם משמאלו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה