בחירת רישיון
התחברות

האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

במנוע נוצרים גיצי חשמל שעשוים להצית את אדי הדלק.