מאגר שאלות תאוריה

האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

  • אסור בהחלט.
  • מותר, בתדלוק עצמי.
  • מותר, כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש.
  • מותר, אם יש מטפה כיבוי ברכב.

הסבר: במנוע נוצרים גיצי חשמל שעשוים להצית את אדי הדלק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה