בחירת רישיון
התחברות

למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

השול הוא לא נתיב נסיעה, אבל במקרה סכנה אפשר לעלות עליו.

practiceimage