מאגר שאלות תאוריה

מהו "מושב בטיחות"?

  • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
  • כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
  • מושב תקני מיוחד, המותקן ברכב דו-גלגלי, והמיועד על פי מבנהו להסעת ילדים.
  • מושב המותקן ברכב בעת ייצורו, המיועד להסעת ילדים שגילם עד 14 שנים.

הסבר: מושב בטיחות נועד לבטיחותם של תינוקות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה