בחירת רישיון
התחברות

האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?

איתות זה הצהרה על כוונה ולא זכות לנסיעה