מאגר שאלות תאוריה

האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?

  • כן. החוק מחייב אותנו לאותת בעת התחלת הנסיעה. חובת הזהירות חלה על עוברי הדרך האחרים.
  • כן. בעת התחלת הנסיעה נסתפק באיתות בלבד. בעת ההשתלבות בתנועה יש זמן להסתכלות.
  • לא. האיתות אינו מקנה כל זכות – יש לוודא הסתכלות נכונה, נוסף לאיתות.
  • כן. פעולות מיותרות, נוסף לאיתות הנדרש, גוזלות זמן יקר מן המשתמש ברכב ויוצרות מתחים מיותרים.

הסבר: איתות זה הצהרה על כוונה ולא זכות לנסיעה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה