מאגר שאלות תאוריה

כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

  • על ידי רעידות חריגות של הרכב.
  • המנוע יאבד מכושר הסחיבה שלו.
  • על ידי היחלשות הבלימה וריח של חומר חרוך.
  • נורת לחץ השמן של המנוע תידלק.

הסבר: ברקסים חמים כושר החיכוך שלהם יורד והעצירה נעשית יותר ארוכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה