בחירת רישיון
התחברות

כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

ברקסים חמים כושר החיכוך שלהם יורד והעצירה נעשית יותר ארוכה.