מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?

  • הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר.
  • הרכב הראשון המגיע לגשר.
  • הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
  • הרכב הקרוב.

הסבר: הרכב הנוסע לפי החץ האדום צריך לתת זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה