בחירת רישיון
התחברות

כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

מהירות הנסיעה נקבעת לפי תנאי הדרך והראות.