מאגר שאלות תאוריה

כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

  • להאט ולהתאים את המהירות לתנאי הראות ולהדליק את האורות הנמוכים.
  • להאט בכביש דו-סטרי ולנסוע כרגיל בכביש חד-סטרי.
  • להאיץ ולהדליק את אורות החנייה, כדי להימנע מהתנגשות עם רכב הנוסע מאחור.
  • להפעיל אור גבוה כדי להגדיל את שדה הראייה ולהזהיר את הבאים ממול.

הסבר: מהירות הנסיעה נקבעת לפי תנאי הדרך והראות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה