בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג בירידה?

אם ההילוך לא יהיה משולב הרכב יגביר את המהירות ויתדרדר.