מאגר שאלות תאוריה

כיצד משפיעים עיקול או פנייה על יכולת הבלימה של האופנוע?

  • בעיקול או בפנייה ניתן לבלום רק בבלם האחורי ולכן הבלימה נפגמת.
  • אין לעיקול או לפנייה כל השפעה על יכולת הבלימה של האופנוע.
  • הם מחייבים להאט את הנסיעה לפני העיקול או הפנייה ולבלום במתינות רבה.
  • כשנוסעים בעיקול או בפנייה זמן התגובה מוכפל.

הסבר: בלימה פתאומית באופנוע, בסיבוב, עשויה לגרום לאופנוע להסתחרר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה