בחירת רישיון
התחברות

כיצד משפיעים עיקול או פנייה על יכולת הבלימה של האופנוע?

בלימה פתאומית באופנוע, בסיבוב, עשויה לגרום לאופנוע להסתחרר.