מאגר שאלות תאוריה

האם ניתן לבלום רק גלגל אחד בטרקטור?

  • לא ניתן.
  • ניתן, רק בסרן הקדמי.
  • ניתן, רק בסרן האחורי.
  • ניתן בשני הסרנים, הקדמי והאחורי.

הסבר: לטרקטור , יש בלם לכל גלגל בסרן האחורי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה