בחירת רישיון
התחברות

האם ניתן לבלום רק גלגל אחד בטרקטור?

לטרקטור , יש בלם לכל גלגל בסרן האחורי.