מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • דרך מהירה ללא מחלפים.
  • התמזגות אלכסונית עם דרך מהירה.
  • קצה הדרך המהירה.
  • כניסה לדרך מהירה.

הסבר: תמרור מודיעין המורא על קצה הדרך המהירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה