מאגר שאלות תאוריה

הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב לזהות מכשולים בדרך הם:

  • תקינותם של הבלמים ושל הצמיגים.
  • המצב המכני של האופנוע.
  • מיקום האופנוע בדרך ובתנועה.
  • גודלו של האופנוע.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה